Werkwijze

Complexe financiële zaken vertalen naar begrijpelijk materie. Dat zien wij als onze verantwoordelijkheid. Door zaken helder te presenteren aan onze klanten krijgen zij meer inzicht in hun financiële situatie. Dat leidt tot betere beslissingen voor de toekomst. Samen met de klant bouwen wij de brug naar een renderende financiële status.

Transparantie in de financiële branche. Ook in de tariefstructuur. Holtackers geeft duidelijk inzicht in de opbouw van onze tarieven, wij werken niet op provisiebasis.

Wij starten trajecten met klanten door een afspraak te maken voor een eerste persoonlijke kennismaking. Aan de hand van dit eerste gesprek kunnen we samen met u bepalen of het vraagstuk waar u mee zit, door ons behandeld kan worden op een door u gewenste manier.

Wanneer u er van overtuigd bent, dat wij de juiste partij zijn om uw vraagstuk op te pakken, dan volgt een inventarisatiegesprek, waarna wij vervolgens een (eerste) advies voor u kunnen maken. Dit advies zullen wij vervolgens met u bespreken, waarna u vervolgens kunt bepalen wat u met dit advies wenst te doen. Eventuele aanpassingen die u voor ogen heeft, worden door ons geïnventariseerd, waarna we een definitief advies kunnen geven.

Vervolgens kunt u ook nog aangeven, of wij ook de partij zijn, die moet zorg dragen voor de totstandkoming van eventueel benodigde financiële producten en het daarbij behorende beheer.

Kennismaking

Holtackers vindt persoonlijk contact met de klant onontbeerlijk om tot een passend advies te komen.

Wij hechten dan ook veel belang aan een eerste (kosteloos) kennismakingsgesprek, dat bij ons op kantoor of bij u thuis kan plaatsvinden, waarin wij de klant en de klant Holtackers beter kunnen leren kennen.

Pas na een eerste kennismakingsgesprek kan bepaald worden of Holtackers iets voor u kan betekenen en wat de daaraan verbonden kosten zijn. Indien Holtackers werkzaamheden voor u gaat verrichten, wordt dit in een zogenaamd ‘opdrachtformulier’ vastgelegd. In het opdrachtformulier worden de tussen u en Holtackers overeengekomen werkzaamheden en kosten vermeld.

Inventarisatie

Na ondertekening van het opdrachtformulier, zal Holtackers aanvangen met een (uitgebreide) inventarisatie van uw (financiële) situatie. Normaliter zal er een risicoanalyse gemaakt worden en de doelstellingen/wensen van u in kaart worden gebracht.

Advies

Aan de hand van geïnventariseerde gegevens, zal een op maat gemaakt advies opgesteld worden, met daarin opgenomen uw wensen en doelstellingen.  

Bemiddeling

Indien gewenst, wordt vervolgens voor u bemiddeld bij het tot stand komen van één of meerdere financiële producten (bijvoorbeeld de hypotheek, een overlijdensrisicoverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering). De bemiddeling heeft betrekking op alle werkzaamheden vanaf het verzorgen van de aanvraag tot en met het uiteindelijk tot stand komen van het product of de dienst.

Beheren

Na totstandkoming van een financieel product wordt uw dossier in beheer genomen. Bij beheer kunt u onder meer denken aan dossiervorming en administratieve vastlegging van het adviesproces, maar ook periodieke informatie over aangeschafte producten, die van belang kunnen zijn op uw financiële situatie.

Sinds 1999

Neem contact op voor een persoonlijk gesprek 0492 - 34 99 88