Privacy Statement

Holtackers respecteert uw privacy, onder andere door naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Dit houdt onder meer in, dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden zoals uiteengezet in bovengenoemde Gedragscode. Dit privacy Statement is niet van toepassing op de sites waarnaar wordt verwezen.

Sinds 1999

Neem contact op voor een persoonlijk gesprek 0492 - 34 99 88