Het Basis pakket

Het Holtackers Basis pakket is een service- en onderhoudspakket voor particuliere schadeverzekeringen. Bij dit pakket krijgt u een maximale ondersteuning bij uw pakket schadeverzekeringen. Allereerst wordt een polischeck uitgevoerd om mogelijke besparingen op uw huidige verzekeringspakket inzichtelijk te maken. Vervolgens begeleiden wij u bij het samenstellen van het optimale pakket schadeverzekeringen tegen de meest gunstige tarieven. Heeft u elders verzekeringen, dan kunnen wij die desgewenst voor u opzeggen en overnemen.

In het Basis pakket wordt vervolgens alles op verzekeringsgebied voor u geregeld. Van het in behandeling nemen en afwikkelen van schades tot
het periodiek controleren van uw polissen. U krijgt hierbij 24 uur per dag inzage in uw eigen digitale verzekeringsdossier. Tot slot krijgt u de beschikking over een digitaal huishoudboekje. Hierin kunt u uw afschriften inlezen waarna deze gerubriceerd worden weergegeven. Onze extra service voor inzicht en grip op uw financiële huishouding!

Sinds 1999

Neem contact op voor een persoonlijk gesprek 0492 - 34 99 88