De pakketten

Holtackers kiest met haar dienstverlening voor wat betreft het beheren en onderhouden van door u afgenomen financiële producten, voor onderhouds- en service pakketten. Ieder onderhouds- en service pakket is afgestemd op de financiële producten welke u heeft afgenomen, gekoppeld aan het daarbij behorende service niveau. Holtackers kent 3 service- en onderhoudspakketten;

  1. het Basis pakket
  2. het Plus pakket
  3. het Maatwerkpakket

De reden voor Holtackers om te kiezen voor deze manier van werken hangt samen met onze transparante manier van adviseren. Onze werkzaamheden moeten, wat ons betreft, gebaseerd zijn op onze inspanningen voor ú en niet afhangen van de hoogte van de premie die u betaalt. In de praktijk betekent een hógere premie voor de klant een hógere provisie voor de adviseur. In onze optiek is dat de omgekeerde wereld. U wordt klant bij Holtackers omdat ú weet, dat úw belangen voorop staan.

Sinds 1999

Neem contact op voor een persoonlijk gesprek 0492 - 34 99 88