Klantprofiel

Naam*:

Bij elk financieel advies is een klantprofiel wettelijk verplicht. Dit profiel bestaat uit een 3-tal categoriën: Doelstellingen, Kennis en Ervaring en Risicobereidheid.

De velden gemarkeerd met een * dienen verplicht te worden ingevuld

1) Doelstellingen

Voor welke financiële onderwerpen wilt u geadviseerd worden?

Hypotheken of Lening:
Overlijden (nabestaandenvoorziening):
Pensioen en Lijfrente:
Arbeidsongeschiktheid:
Sparen en Beleggen:
Wat is voor u het best van toepassing?*:

Kunt u aangeven hoeveel inkomen er ten opzichte van uw huidige inkomenssituatie naar verwachting nodig is indien:

U met pensioen gaat*:
U arbeidsongeschikt raakt*:
U komt te overlijden*:
Wat is uw gewenste pensioenleeftijd*:

Welke veranderingen verwacht u in de komende 5 jaar in uw persoonlijke situatie? (meerdere antwoorden mogelijk)

Verhuizen:
Erfenis / schenking:
Kinderen (b.v. kinderwens, studie, etc.):
Inkomen (b.v. andere baan, pensionering, eigen bedrijf, etc.):
Anders, namelijk:

Wat zijn uw belangrijkste (financiële) doelstellingen die u wilt realiseren? (meerdere antwoorden mogelijk) 

Geld beschikbaar krijgen voor studies:
Grotere woning in de toekomst:
Ooit een wereldreis te kunnen maken:
Parttime gaan werken:
Anders, namelijk:

2) Kennis en ervaring 

Heeft u kennis en/of ervaring met de verschillende vormen van vermogensopbouw? (meerdere antwoorden mogelijk)

Geheel niet:
Sparen via spaarrekening(en) en/of spaarverzekering(en):
Beleggen via beleggingsverzekering(en):
Beleggen via beleggingsfonds(en):
Individueel vermogensbeheer:

In welke mate bent u bekend met uw inkomensvoorziening als u met pensioen gaat, komt te overlijden of arbeidsongeschikt raakt?

Pensioen*:
Arbeidsongeschikt*:
Overlijden*:
In welke mate volgt u wat er op de financiŽle markten gebeurt*:
Tot welk niveau wilt u geÔnformeerd worden als u een financieel product aanschaft*:
Bent u bekend met financiŽle begrippen zoals risicoverzekeringen, lijfrentes, arbeidsongeschiktheidverzekeringen, pensioenregelingen, Aow, Anw, Wia, etc.?*:

3) Risicobereidheid

In welke mate is uw huidig inkomen voor u toereikend voor uw levensstijl?*:
In welke mate bent u afhankelijk van het behalen van uw belangrijkste financiŽle doelstellingen? (Denk aan het sparen voor een pensioenvoorziening, het aflossen van een lening of hypotheek, etc)*:
Kunt u leven met financiŽle risico's?*:
Bent u bereid uw uitgavenpatroon te verlagen in geval van financiŽle tegenvallers? (Denk hierbij ook aan arbeidsongeschiktheid, overlijden, pensioneren en renteverhogingen.)*:
Als u een beleggingsbeslissing moet nemen, waar let u dan op?*:
Algemene toelichting en/of opmerking(en):

Dit formulier is naar waarheid ingevuld en ingezonden door

Akkoord*:
Datum*:
 
 

Sinds 1999

Neem contact op voor een persoonlijk gesprek 0492 - 34 99 88