Aanvraag rekening

Soort rekening*:
Bank / instelling*:

Gegevens rekeninghouder 1

Roepnaam*:
Voorletter(s)*:
Tussenvoegsel:
Achternaam*:
Adres*:
Huisnummer*:
Postcode*:
Woonplaats*:
Geboortedatum*:
Geslacht*:
Telefoonnummer:
E-mail adres:
BSN-nummer*:
Legitimatiebewijs*:
Anders namelijk:
Uitgifte plaats*:
Uitgifte datum*:
Kopie legitimatiebewijs*:

Gegevens rekeninghouder 2

Roepnaam:
Voorletter(s):
Tussenvoegsel:
Achternaam:
Geboortedatum:
Geslacht:
BSN-nummer:
Legitimatiebewijs:
Anders namelijk:
Uitgifte plaats:
Uitgifte datum:
Kopie legitimatiebewijs:

Gegevens tegenrekening

Tegenrekening*:
Tenaamstelling tegenrekening*:


Dit formulier is naar waarheid ingevuld en ondertekend door

Datum*:
Naam rekeninghouder 1*:
Naam rekeninghouder 2:
 
 

Sinds 1999

Neem contact op voor een persoonlijk gesprek 0492 - 34 99 88