Persoonlijk financieel overzicht

Wat komt er in u op als u aan de toekomst denkt? Niet meer werken, een wereldreis maken? Of maakt u zich alleen maar zorgen? Een goed financieel plan geeft rust voor de toekomst.

Een Persoonlijk Financieel Overzicht is een korte rapportage, waarin op een heldere manier in kaart wordt gebracht wat u op dit moment allemaal “geregeld heeft”. Alle financieel relevante gegevens worden ingevoerd en er wordt rekening gehouden met de invloed van belasting, hypotheekrente afrek, uw vermogen en dergelijke. Vanuit verschillende invalshoeken wordt uw huidige en toekomstige financiële situatie in kaart gebracht en krijgt u te zien wat uw netto besteedbaar inkomen is (het inkomen dat u overhoudt na betaling van belastingen, woonlasten en overige kosten):

  1. op dit moment
  2. op het moment dat er een overlijden plaats zou vinden
  3. op het moment dat er sprake is van arbeidsongeschiktheid
  4. op het moment van pensionering

Hierdoor kunt u zelf bepalen of er iets gewijzigd of aangepast moet worden op basis van uw eigen wensen en doelstellingen.

Vervolgens kunt u ons inschakelen om een op maat gesneden advies te maken, waarbij wij uw wensen en doelstellingen als basis nemen voor een plan van aanpak (financiële planning).

Zelf

Meestal wint u op een deelgebied advies in; bijvoorbeeld hypotheekadvies wanneer u een woning koopt, advies voor een verzekering wanneer u iets aanschaft, of pensioenadvies wanneer u van werkgever switcht. U moet dan ook rekening houden met het feit, dat het advies dat u krijgt afgestemd is op dat ene product dat u nodig heeft. Daarnaast hangen de kosten van het (en daarmee wellicht ook het inhoudelijke) advies samen met het product dat u afneemt bij een financieel adviseur. Door het Persoonlijk Financieel Overzicht bent u zelf in staat te bepalen hoe u er voor staat.

Financiële planning

Het leven is dynamisch, er gebeurt van alles. Trouwen, verhuizen, verkoop van (aandelen in) uw bedrijf, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, scheiden; om maar een paar voorbeelden te noemen. Ook de wetgever zit niet stil. U vermogenspositie verandert met de dag. Daarom moet een goed persoonlijk financieel plan worden onderhouden. Financiële planning geeft rust op financieel, fiscaal en juridisch gebied.

Wat betekent een goede financiële planning voor u?

  • u kunt de uitvoering van uw doelstellingen en plannen bekostigen
  • u weet wat uw pensioen zal zijn
  • uw vermogen wordt op een gedegen en fiscaal aantrekkelijke manier opgebouwd
  • u het inzicht in de financiële samenhang van risico’s
  • u treft op tijd voorzieningen om risico’s te beperken

Holtackers ondersteunt, zelfstandig ondernemers, directeur groot aandeelhouders en (vermogende) particulieren bij het opstellen en uitvoeren van financiële planningen.

Sinds 1999

Neem contact op voor een persoonlijk gesprek 0492 - 34 99 88